Wie is Ons?

In 2001 het ons na Kanada vanuit Suid-Afrika geïmmigreer. Ons is baie dankbaar dat ons hier kan wees en het intussen Kanadese burgerskap aanvaar.

Daar is twee goed wat ons baie mis. 'n Afrikaanse kerk en ons families wat nog in Rhodesië en Suid-Afrika woonagtig is.

Ons was bevoorreg toe Ds. Johan Botha en sy gesin Calgary in Junie 2010 besoek het. Dit was 'n uitreik aksie na alle Suid-Afrikaners in Calgary en omgewing. Die reeks boodskappe wat hy oor 'n tydperk van 'n maand aan ons gebring het, het ons harte diep getref; dit was asof die Here met ons as gesinne gepraat het. Dit was baie moeilik om van hulle afskeid te neem na hulle besoek.

Ds. Botha het ook vir ons 'n vrag media (Preke en Sondagskoolboekies) saamgebring.  Hierdie materiaal is wonderlik! Ons het toestemming van die predikers ontvang om die boodskappe op die Hosea 4:6 webtuiste te publiseer. Die webtuiste is dus gestig met die doel om hierdie geestelike materiaal met alle Afrikaans sprekendes te deel. Veral Suid-Afrikaners wat in die buiteland is en wat nie by 'n kerk ingeskakel het nie of dalk sukkel om 'n kerk familie op te spoor. Indien u wel by 'n gemeente ingeskakel het, wil ons u nog steeds uitnooi om na hierdie besondere boodskappe te luister. Ons weet dat almal deur hierdie boodskappe geraak sal word...

Hierdie webtuiste is gedurig aan die verander. Ons is tans besig om die materiaal te verwerk en beoog om maandeliks nuwe media te publiseer. Mag die Heilige Gees u hart oop en ontvanklik maak vir die Woord. Bid ook asseblief dat ons krag en leiding sal ontvang om die werk voort te sit.

Ons glo dat die Bybel die onfeilbare Woord van God is, en ons wil lewe met die Woord van God as riglyn en standaard. Hierdie webtuiste is vir Jesus Christus en vir die uitbreiding van Sy koninkryk. Mag alle lof en eer aan Hom gegee word.

Geniet u besoek

Martin, Linda, Jaco en Marinda Loubser