Dr. Hennie Prinsloo

Dr. Hennie Prinsloo

Dr. Hennie Prinsloo is gebore in die jaar 1950 in Kroonstad, Vrystaatprovinsie, Suid-Afrika. Op 14 jarige ouderdom kom hy tot bekering, en neem Jesus Christus aan as persoonlike Saligmaker. Uit Jesaja 42:6-7 roep die Here hom tot voltydse diens. Na matriek is hy vir voltydse studie na die Kweekskool van die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid Afrika waar hy hom as predikant bekwaam. Op 6 Januarie 1973 word hy georden as predikant en in die bediening bevestig. Sy eerste gemeente was in Rustenburg.

Deur die instaatstelling en groot genade van Jesus Christus, staan hy die afgelope 35 jaar in die bediening. Die gemeentes Rustenburg, Kemptonpark, Uitenhage, Ermelo, Pretoria-Noord, Nigel, Pretoria-Wonderboom en tans Brits gemeente word deur hom met sukses bedien. Dr. Hennie was ook vir 'n tyd lank voltyds betrokke by Radio Kansel, toe nog Transwêreldradio, en het sy eie radioprogram behartig. Verder het hy as Senior-dosent vir EE III SA klinieke reg deur die land aangebied en sodoende gehelp met die toerusting van predikante en gemeenteleiers van verskillende kerkgenootskappe.

In sy eie kerkgenootskap het hy vir baie jare op verskeie Sinodale Kommissies gedien. Hy was ook vir 6 jaar Moderator van die EG Kerk en dien tans op die moderatuur as assessor.

Deur die jare het hy 'n besondere belangstelling in die Eskatologie (die leer van die laaste dinge) ontwikkel, en 'n intensiewe studie gedoen oor Bybelse profesie√ę omtrent die eindgebeure en die Wederkoms van Christus. Hy verwerf 'n M.Th. graad in die vak eskatologie deur Therapon Universiteit van die VSA en in 2007 verwerf hy ook 'n D.Th. graad vir sy studie oor die boek Openbaring.

Hy is tans nog predikant in Brits gemeente en reis regdeur S.A. om reekse boodskappe oor die Wederkoms van Christus en die Eindgebeure te bring. Hy tree op in verskillende kerke op uitnoding.