2023 - Gebeur die Wegraping hierdie jaar?

Seënwense vir die Nuwe Jaar! Ons wil graag hierdie dagstukkie met u deel:

13 Die HERE kyk van die hemel af; Hy sien al die mensekinders.

Psalms 33: 13

Dit is vir my so aangrypend dat God, wat hemel en aarde gemaak het, so 'n wonderlike liefde uitstraal teenoor die mens. Hy het nie kans gesien om Sodom en Gomorra te verwoes terwyl van Sy kosbare kinders daarin was nie. Hy het hulle eers kom uithaal en na veiligheid gebring. Is dit nie ‘n wonderlike skadubeeld van die Wegraping nie?

Hoe kan ek anders as om Hom te aanbid nie! Hy tel die hare op my hoof, merk my weg uit vir die dag en rig my pad sodat ek reguit en opreg kan loop. Wanneer jy vandag huil, weet dat Hy jou trane sien. Kyk wat sê die Woord vir ons.

Afrikaans Engels: NIV Vertaling

13 Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die HERE Hom oor die wat Hom vrees.

14 Want Hy, Hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is.

Psalms 103: 13-14

13 As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him;

14 for he knows how we are formed, he remembers that we are dust.

Psalm 103: 13-14

Ons luister dikwels na Pastoor, J.D. Farag van Calvary Chapel Kaneohe in Hawaii: "Pre-Tribulation Rapture Proof"


Kom ons kyk terug na wat met ons webtuiste in 2022 gebeur het. Ek wil in alle nederigheid die volgende statistiek met u deel. Onthou alle eer kom die Here toe en hierdie werk is om Sy koninkryk uit te brei:

2022 YouTube Summary