2017 het al begin

Seënwense vir die Nuwe Jaar! Ons wil graag hierdie dagstukkie met u deel:

'n Predikant se seun vertel onlangs dat sy Pa elke jaar met die middernagdiens uit 1 Thessalonicense 4:17 lees. Die boodskap is dan: "Hierdie jaar kan die jaar wees waarin Jesus gaan terugkom op die wolke om Sy kinders te kom haal."

Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

1 Thessalonicense 4:17

Die skrywer gaan voort met die volgende gedagte:

Vir my persoonlik word een Skrifgedeelte 'n realiteit aan die einde van elke jaar:

6 En Hy het hierdie gelykenis uitgespreek: 'n Man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daaraan gesoek en niks gekry nie.

7 Toe sê hy vir die tuinier: Kyk, drie jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie; kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar?

8 Maar hy antwoord en sê vir hom: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan totdat ek om hom gespit en mis gegooi het.

9 As hy dan vrugte dra, goed; maar so nie, dan kan u hom anderjaar uitkap.

Lukas 13:6-9

Kom die Here dalk in 2017?

In hierdie donker chaotiese wêreld, bring 1 Thessalonicense 4:17 soveel hoop en is dit 'n Woord van bemoediging vir elke weergebore kind van God. Hierdie jaar kan die jaar wees dat ons Bruidegom terugkom vir Sy Bruid! Ja, Hy kom haal elkeen wat Hom as Redder, Verlosser en Saligmaker aangeneem het. Sal dit nie wonderlik wees om van hierdie wêreld se smarte, pyn en lyding verlos te wees nie? Kom ons arbei hierdie jaar met ywer vir die Here. Die tyd is min en die oes is groot...

Prys die Here met hierdie woorde van die bekende Engelse liedjie:

I want to live the life He wants me to live

I want to give – give 'till there's no more to give

I want to love – love 'till there's just no more to love

I could never – never out love the Lord

Die heel beste van hierdie wonderlike Belofte: "...en so sal ons altyd by die Here wees.."


As on terug kyk na wat met ons webtuiste in 2016 gebeur het, deel ek in alle nederigheid die volgende statistiek met u. Onthou alle eer kom die Here toe en hierdie werk is om Sy koninkryk uit te brei:

2016 YouTube Summary